Odzyskiwanie długu

W ciągu ostatnich lat można było odnotować spory wzrost dobrobytu. Jednakże jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (np utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się też wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na kilka możliwości (sprawdź firma windykacyjna). Jeżeli już wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, ażeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już kłopotem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy niemniej jednak też firmy. Właśnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy podstawowy wykonawca nie wywiązuje się ze osobistych zobowiązań, kwestie ma też cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej skuteczna windykacja). Jednak spółki bardzo często mogą być jedynie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takim wypadku windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. By wejść na majątek wspólników i zarządu należy przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja.

About the author